Downloads na hrvatskom


Ta1ksa Version 1k

suta1ksa.exe:
(333k)
Arhiva se sama instalira a sadrži datoteke Ta1ksa.exe i Ta1ksa.hlp. Ta1ksa je program za raspoređivanje javnih sastanaka. Datoteka "Pomoć" je na engleskom jeziku. 

TSWINA Version 8b

sutswina.exe:
(404k)
Arhiva se sama instalira a sadrži datoteke TSWINA.EXE i TSWINA.CHM. TSWINA je program namijenjen tajniku. Datoteka s uputstvima je na engleskom jeziku. 

Home