Βιβλιοθήκη Φόρτωσης στην Ελληνική


Ta1ksg Έκδοση 1k
suta1ksg.exe:
(335k)
Ένα αυτοεγκαθιστούμενο αρχείο που περιέχει τα Ta1ksg.exe και Ta1ksg.chm. Το Ta1ksg είναι ένα πρόγραμμα για τον προγραμματισμό και τη διαχείρηση Δημόσιων Ομιλιών. Το αρχείο βοήθειας είναι στα Αγγλικά.


Tswing Έκδοση 10b
sutswing.exe:
(477k)
Πρόκειται για ένα αρχείο self-extracting που περιέχει το TSWING.EXE και TSWING.HLP. Το TSWING είναι ένα πρόγραμμα για τον Γραμματέα.

Tsxg Έκδοση 5a

Tsxg.exe:
(223K bytes)
Το Tsxg είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το TSWING Έκδοση 10a. Εφόσον χρησιμοποιηθεί από τους Επισκόπους Ομίλων Υπηρεσίας Αγρού, μπορεί να απλοποιήσει την αποστολή των εκθέσεων υπηρεσίας αγρού προς τον γραμματέα.


Αρχή