Βιβλιοθήκη Φόρτωσης στην Ελληνική


Wintmg Έκδοση 12f

suwintmg.exe:
(349k)
Το Wintmg είναι ένα πρόγραμμα για διορισμούς σπουδαστών της Συνάθροισης Χριστιανική Ζωή και Διακονία.


Ta1ksg Έκδοση 1k
suta1ksg.exe:
(335k)
Ένα αυτοεγκαθιστούμενο αρχείο που περιέχει τα Ta1ksg.exe και Ta1ksg.chm. Το Ta1ksg είναι ένα πρόγραμμα για τον προγραμματισμό και τη διαχείρηση Δημόσιων Ομιλιών. Το αρχείο βοήθειας είναι στα Αγγλικά.


Tswing Έκδοση 9g
sutswing.exe:
(469k)
Πρόκειται για ένα αρχείο self-extracting που περιέχει το TSWING.EXE και TSWING.HLP. Το TSWING είναι ένα πρόγραμμα για τον Γραμματέα.

Tscardg Έκδοση 5
sutscardg.exe:
(167k)
Για τον Γραμματέα. Ένα πρόγραμμα για την εκτύπωση πληροφοριών επικεφαλίδων (στοιχεία ευαγγελιζομένου) απευθείας στις κάρτες. Είναι ένα προαιρετικό πρόσθετο του TSWING και χρειάζεται αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από το TSWING Έκδοση 9. Πρόκειται για μια ενναλακτική λύση αντί των αυτοκόλλητων ετικετών για τις επικεφαλίδες των καρτών. Απαιτεί εκτυπωτή με δυνατότητα ανεξάρτητης ευθυγράμμισης και εκτύπωσης καρτών .

Tsxg Έκδοση 4b

Tsxg.exe:
(222K bytes)
Το Tsxg είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το TSWING Έκδοση 9. Εφόσον χρησιμοποιηθεί από τους Επισκόπους Ομίλων Υπηρεσίας Αγρού, μπορεί να απλοποιήσει την αποστολή των εκθέσεων υπηρεσίας αγρού προς τον γραμματέα.


Tswing Έκδοση 8a
sutswing.exe:
(396k)
Πρόκειται για ένα αρχείο self-extracting που περιέχει το TSWING.EXE και TSWING.HLP. Το TSWING είναι ένα πρόγραμμα για τον Γραμματέα.

Tscardg Έκδοση 4
sutscardg.exe:
(162k)
Για τον Γραμματέα. Ένα πρόγραμμα για την εκτύπωση πληροφοριών επικεφαλίδων (στοιχεία ευαγγελιζομένου) απευθείας στις κάρτες. Είναι ένα προαιρετικό πρόσθετο του TSWING και χρειάζεται αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από το TSWING. Πρόκειται για μια ενναλακτική λύση αντί των αυτοκόλλητων ετικετών για τις επικεφαλίδες των καρτών. Απαιτεί εκτυπωτή με δυνατότητα ανεξάρτητης ευθυγράμμισης και εκτύπωσης καρτών .

Tsxg Έκδοση 3

Tsxg.exe:
(101K bytes)
Το Tsxg είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το TSWING Έκδοση 8. Εφόσον χρησιμοποιηθεί από τους Επισκόπους Ομίλων Υπηρεσίας Αγρού, μπορεί να απλοποιήσει την αποστολή των εκθέσεων υπηρεσίας αγρού προς τον γραμματέα.


Αρχή