Telechaje nan Kreyòl Ayisyen

Ta1kscr Version 1m
suta1kscr.exe:
(333k)
Ta1kscr se yon pwogram pou pwograme reyinyon piblik (Diskou).

Wintmcr Version 12f

suwintmcr.exe:
(353k)
Wintmcr se yon pwogram pou pwograme asiyasyon reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè antanke kretyen.

Fòmilè pou note konseye yo (Fòma MS Word)

st-cr.doc:
(99K bytes)
Pou siveyan reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè antanke kretyen. Yon fòmilè pou note pwogrè elèv yo.

Yon fòmilè pou note konseye yo, sèlman pou frè yo (Fòma MS Word)

stb-cr.doc:
(88K bytes)
Pou siveyan reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè antanke kretyen. Yon fòmilè pou note pwogrè frè yo. Menm jan ak st-cr.doc, eksepte kad yo pa ladan l pou k a gen plis espas pou nòt yo.

Fòmilè pou note konseye yo (Fòma MS Excel)

stsm-cr.xls:
(49K bytes)
Pou siveyan reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè antanke kretyen. Yon fòmilè pou note pwogrè elèv yo. (4" x 6")

Fòmilè pou note konseye yo (Fòma MS Excel)

EMT-cr.xls:
(48K bytes)
Pou siveyan reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè antanke kretyen. Yon fòmilè pou note pwogrè elèv yo. Gen ladan l lis kad yo.

Fòmilè pou note konseye yo (Fòma MS Excel)

st-cr.xls:
(79K bytes)
Pou siveyan reyinyon Lavi nou ak Travay nou fè antanke kretyen. Yon fòmilè pou note pwogrè elèv yo. (Frè ak Sè)

Home