Malagasy Downloads


Wintmmg Version 11

suwintmmg.exe:
(385k)
Wintmmg dia ho an'ny Mpitari-draharahan'ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana. Ny rakitra misy ny fanampiana dia amin'ny teny Anglisy. 

Tswinmg Version 7d

sutswinmg.exe:
(361k)
Io rakitra io dia ahitana ny TSWINMG.EXE sy TSWINMG.HLP. Programa natao ho an'ny Mpitan-tsoratra ny Tswinmg. Ny rakitra misy ny fanampiana dia amin'ny teny Anglisy. 

Tsxmg Version 2

Tsxmg.exe:
(99k)
Ny Tsxmg dia programa miara-miasa amin'ny Tswinmg. Ny mpiandraikitra ny Andiam-pitory indray no mampiasa azy. Noho ity programa ity, dia lasa mora ny mandefa tatitra any amin'ny Mpitan-tsoratra. 

Tscardmg Version 3

sutscardmg.exe:
(157k)
Ho an'ny Mpitan-tsoratra. Programa mba hahafahana manao pirinty avy hatrany ny karatry ny mpitory. Azo atao ny mampiasa azy ity miaraka amin'ny Tswinmg ka noho izany dia misy rakitra ilaina avy amin'ny Tswinmg version 7 ilaina mba hampandeha azy. Miseho amin'ny endrika hafa kokoa ireo soratra eny ambony amin'ireo karatra ary azo atao ny manao pirinty ny tatitra isam-bolana avy amin'izy io. Mila printera afaka mampifanitsy sy manao pirinty amin'ny fomba voafaritra tsara ireo karatra izy ity. 

Home