Pliki do pobrania w języku polskim


Wersja Ta1ksk 1n

suta1ksk.exe:
(338k)
Program instalacyjny zawiera Ta1ksk.exe i Ta1ksk.chm. Ta1ksk to System Planowania Wykładów Publicznych przeznaczony dla Koordynatora wykładów. 

Wersja TSWINK 10b

sutswink.exe:
(470k)
Instalator archiwum programu zawiera TSWINK.EXE i TSWINK.CHM. TSWINK to program dla Sekretarza. Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu do wersji 10 opcjonalnie należy dokonać aktualizacji pomocniczych programów Tsxk kompatybilnych z Tswink 10.

Wersja Tscardk 5b

sutscardk.exe:
(230k)
Program ten jest dodatkiem pozwalającym drukować informacje bezpośrednio na kartach głosiciela. Jest to opcjonalny dodatek do TSWINK w wersji 10a. Nowa umożliwia drukowanie nagłówków kart i dodatkowo dającą możliwość drukowania na karcie głosiciela sprawozdania z poszczególnych miesięcy.

Wersja TSXK 5a

Tsxk.exe:
(223K bytes)
Tsxk to program pomocniczy, który może być używany z programem dla sekretarza w wersji TSWINK 10a. Używany przez nadzorców Grypy Służby Polowej pomaga i upraszcza składanie sprawozdań do sekretarza.

Przykładowy Plan do programu Ta1ksk, dokument MS Word

TalkSchedulePL.doc:
(57k)
Jeżeli wolisz inny niż oferuje Koordynator Wykładów (Ta1ksk) format planu to możesz użyć przycisku "Eksport" podczas przeglądania Aktualnego Planu, wówczas zostanie wyeksportowany plik tekstowy o nazwie „ptsched” zawierający bazę danych, która będzie edytowana poprzez TalkSchedulePL.doc.
Jest to tylko przykładowy format planu który można dowolnie formatować przy użyciu MS Word.
Aby z niego skorzystać, umieść plik TalkSchedulePL.doc w folderze razem z Koordynatorem Wykładów (Ta1ksk), otwórz plik i postępuj zgodnie z opisem edytowania bazy o nazwie „ptsched”. Jeśli zajdzie potrzeba ręcznie wskaż plik bazy „ptsched”.

Home