Súbory k stiahnutiu v slovenčine


TSWINsk verzia 9g

sutswinsk.exe:
(463k)
TSWINsk je program určený pre tajomníkov zboru. Inštalácia obsahuje súbory TSWINsk.EXE a TSWINsk.CHM. TSWINsk spolupracuje s programom TSXsk verzia 4, ktorý je popísaný nižšie.

Wintmsk verzia 12f

suwintmsk.exe:
(348k)
Wintmsk je určený pre dozorcov zhromaždenia Život a služba. Slúži pre plánovanie úloh na tomto zhromaždení. Nápoveda je v Angličtine.

TSXsk verzia 4b

Tsxsk.exe:
(222k)
TSXsk je pomocný program, ktorý možno použiť s TSWINsk verzia 9e. Tento program uľahčuje odovzdávanie správ od dozorcov služobných skupín tajomníkovi zboru.

TSCARDsk verzia 4

sutscardsk.exe:
(159k)
Program je určený pre tajomníkov zborov a slúži pre priamu tlač údajov na karty S-21-V 10/15. Jedná sa o voliteľný doplnok k programu TSWINsk a vyžaduje súbory vytvorené v TSWINsk. Preto je nutné mať program umiestnený v rovnakom adresári ako TSWINsk. Program TSCARDsk poskytuje možnosť tlače záhlavia a tiež mesačných údajov. To vyžaduje tlačiareň schopnú presne tlačiť a spoľahlivo zarovnať karty v podávači tlačiarne.

TSWINsk verzia 8b

sutswinsk.exe:
(398k)
TSWINsk je program určený pre tajomníkov zboru. Inštalácia obsahuje súbory TSWINsk.EXE a TSWINsk.CHM. TSWINsk spolupracuje s programom TSXsk, ktorý je popísaný nižšie.

TSXsk verzia 3

Tsxsk.exe:
(101k)
TSXsk je pomocný program, ktorý možno použiť s TSWINsk. Tento program uľahčuje odovzdávanie správ od dozorcov služobných skupín tajomníkovi zboru.

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce se TSWINsk (MS Word)


Ako upgradovať TSWINsk (MS Word)


Preklad na stránkz veryie 8 (MS Word)


Home