Arkiv för nerladdning på svenska


Wintmw Version 12f

suwintmw.exe:
(356k)
Wintmw är ett program för uppgifter i Mötet Livet och Tjänsten som Kristen. Efter att du gjort en säkerhetskopia av din Wintmw fil, installera detta program. Din existerande studenthistorik kommer att bevaras.

Ta1ksw Version 1k

suta1ksw.exe:
(333k)
Ett självinstallerande arkiv som innehåller TA1KSW.EXE och TA1KSW.CHM.  Ta1ksw är ett program för att planera och schemalägga offentliga föredrag. Hjälpfilen är på engelska

TSWINW Version 8b

sutswinw.exe:
(399k)
Ett självinstallerande arkiv som innehåller TSWINW.EXE och TSWINW.CHM. Tswinw är ett program för sekreteraren. Om hjälpprogrammen Tsxw och Tscardw används, bör de uppdateras för att erhålla kompabilitet.

TSCARDW Version 4

sutscardw.exe:
(157K bytes)
 För sekreteraren. Ett program för att skriva ut information direkt på registerkorten. Det är ett komplement till Tswinw och är beroende av filer skapade i Tswinw. Programmet ger ett alternativ till etiketter för registerkort och det kan också användas för att skriva ut månatliga resultat. Det kräver en skrivare som kan justeras exakt för att skriva ut korten.

TSXW Version 3

Tsxw.exe:
(101K bytes)
 TSXW är ett hjälpprogram som kan användas tillsammans med TSWINW version 8, för att underlätta förmedlingen av rapporter till sekreteraren från församlingens grupptillsyningsmän.

Home